Konsultacje, terapia indywidualna oraz małżeństw, par i rodzin – oferujemy profesjonalną pomoc m.in. w kryzysach psychicznych, trudnościach w relacjach, depresji, lękach i innych objawach stanowiących źródło doświadczania cierpienia psychicznego i odbierającym radość życia.

  • Szczególnie pomoc osobom (dzieci i dorośli), które doświadczyły traumy wykorzystania seksualnego.
  • Psychoterapia osób pedofilnych.
  • Psychoterapia osób o niechcianych odczuciach homoseksualnych oraz praca z systemem rodzinnym.
  • Psychoterapia osób cierpiących na zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja, przejadanie się będące reakcją na sytuacje stresowe).
  • Poradnictwo rodzinne.

Naszym priorytetem jest pomoc w przezwyciężaniu trudności z poszanowaniem indywidualności każdego Klienta. Staramy się stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, w której może kształtować się proces zmiany i rozwoju.
W swojej pracy posługujemy się głównie narzędziami terapii systemowej. Jest to nurt w terapii, który uwzględnia szeroki kontekst życia Klienta, stara się widzieć Go w sieci wzajemnych oddziaływań z osobami, w otoczeniu których żyje.

Zasadniczym celem terapii jest przezwyciężenie doświadczanego kryzysu, poprzez znalezienie nowych, użytecznych rozwiązań napotykanych problemów oraz czerpanie z zasobów, które są w posiadaniu Klienta, a które w procesie terapii może On odkryć i nauczyć się z nich korzystać. Dzięki temu Klient ma szansę na przezwyciężenie kryzysu i wykorzystanie go do swojego dalszego rozwoju.

Terapia systemowa zaliczana jest do terapii krótkoterminowych. Oznacza to, że czas jej trwania wynosi zwykle od kilku spotkań do około roku, półtora, w zależności od specyfiki zgłaszanego problemu. Klient może oczywiście w dowolnym momencie zrezygnować z dalszej terapii, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.
Zapraszamy!

Psycholog Gdańsk

O NAS

MARIOLA ARAŚ-KARCZEWSKA

psycholog, psychoterapeuta

KRYSTYNA ALEKSANDRA DUDZIS

psychoterapeuta, familolog, położna, mediator, dogoterapeuta

ALINA OLESZCZUK

psycholog, psychoterapeuta

JOANNA LACHOWICZ

trener TUS SST, trener komunikacji, pedagog

KAMILA JÓZEFIAK

psycholog dziecięcy, tutor

NASZA OFERTA

Czym się zajmujemy?

psychoterapia indywidualna
psychoterapia małżeńska oraz par
psychoterapia rodzinna
konsultacje psychologiczne
poradnictwo psychologiczne
poradnictwo rodzinne
mediacje rodzinne
Trening Umiejętności Społecznych
tutoring
dogoterapia
zoopsychologia – behawioralna terapia psów (w tym psów agresywnych)
Istnieje również możliwość zamówienia dedykowanych szkoleń i warsztatów

KONTAKT

Adres Gabinetu

ul. Józefa Wassowskiego 12/4
Gdańsk-Wrzeszcz

Kontakt indywidualny

Mariola Araś-Karczewska
telefonicznie pod nr tel. 662 072 994
lub e-mailowo pod adresem mariola.aras@gmail.com

Krystyna Dudzis
telefonicznie pod nr tel.  530 482 000
lub e-mailowo pod adresem krystyna.dudzis@gmail.com

Kamila Józefiak
telefonicznie pod nr tel. 505 488 806
lub e-mailowo pod adresem kamilajozefiak@op.pl

Joanna Lachowicz
telefonicznie pod nr tel. 534 166 484
lub e-mailowo pod adresem lachowiczasia@gmail.com

Alina Oleszczuk
telefonicznie pod nr tel. 513 017 834
lub e-mailowo pod adresem alina.lupa@gmail.com

 

NAPISZ DO NAS