Psychoterapia Gdańsk

Tomasz Sandak

nauczyciel, pedagog, oligofrenopedagog, wychowawca, terapeuta behawioralny, coaching, terapia hipnozą, coaching, dogoterapeuta, zoopsycholog, trener psów
 • nauczyciel
 • pedagog, oligofrenopedagog
 • wychowawca
 • terapeuta behawioralny
 • coaching
 • terapia hipnozą
 • dogoterapeuta
 • zoopsycholog
 • trener psów

Praca z ludźmi, jest moją pasją od dzieciństwa, co zmotywowało mnie do zdobycia wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Kształcenie nieformalne oraz samodzielne zdobywanie wiedzy było pierwszym etapem w dążeniu do profesjonalizmu. Od kilku lat pracuję w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie. Jestem nauczycielem, wychowawcą, wspieram rozwój dziecka i osób dorosłych poprzez edukację, dogoterapię, coaching i hipnozę. Uważam, że w pracy najważniejsze jest nawiązanie dobrego i serdecznego kontaktu, poznanie uwarunkowań i wspieranie indywidualnego rozwoju.

Prowadzę też hotel dla psów z potrzebą terapii behawioralnej.

Jestem mężem i ojcem.

Tomasz Sandak
telefonicznie pod nr tel. 790 497 586

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 •     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją.
 •     Pedagogika.
 •     Studia podyplomowe:
 •     Oligofrenopedagogika.
 •     Zarządzanie personelem.
 •     Coaching.
 •     Hipnoza i Hipoterapia.
 •     Stosowana Analiza Zachowania.
 •     Zoopsycholog.
 •     Treser psów.
 •     Dogoterapeuta/kynoterapeuta.
 •     Pratyka Neurolingwistycznego Programowania (Europejskie Stowarzyszenie NPL).
 •     Hipnoza – stopień I Szkoła NLP. i Hipnozy.
 •     Hipnoza – stopień II Szkoła NLP i Hinozy.
 •     Hipnoza – stopień III Szkoła NLP i Hinozy.
 •     Dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 •     Mowa ciała kluczem do sukcesu.
 •     Podstawy terapii z udziałem psa.
 •     Posłuszeństwo i praca węchowa (Inki Siösten – Szwecja).
 •     Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu technik czytania.
 •     Kynoterapia i mózgowe porażenie dziecięce.
 •     Neurobiologiczne podstawy popędów i instynktów oraz ich wpływ na behawior.
 •     Dog behavior (dr Ian Dunbar – USA).
 •     Co wiemy o psach? (prof. Adam Miklosi – Budapeszt).
 •     Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania.
 •     Agresja u psów – fakty i mity (dr Márta Gácsi – Budapeszt).