Mediacje

Dzięki mediacji można uzyskać porozumienie w konfliktach związanych ze sporami w rodzinie (rozwody, podział majątku, sposób wychowania i opieki nad dziećmi, itp.); w nieporozumieniach sąsiedzkich (zalania, nadmierny hałas itp.); w problemach pomiędzy rówieśnikami (bójki, sytuacje sporne).

Mediacje są dobrowolne dla obu stron konfliktu. Obniżają koszty: nie ponosimy pełnych opłat sądowych (zwrot 75% opłaty sądowej), kosztów pełnomocników i biegłych. Ogromnie przyśpieszają proces porozumienia się. Uczestnicy mediacji w 100% decydują o sposobie rozwiązania sporu, a wszelkie informacje pozostają wyłącznie pomiędzy nimi a mediatorem. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego.

Mediator – jest bezstronny; neutralny; poświęca 100% uwagi każdemu z uczestników mediacji; nie jest sędzią, adwokatem, terapeutą; nie rozstrzyga sporu; wspiera (nie narzuca) w poszukiwaniu rozwiązań.