Marta Dziedzic

Prowadzę psychoterapię w nurcie integracyjnym, wiążącym m.in. elementy terapii systemowej i ericksonowskiej. Przyjmuję zarówno pacjentów indywidualnych, jak również pary i rodziny.

Prowadzę psychoterapię w nurcie integracyjnym, wiążącym m.in. elementy terapii systemowej i ericksonowskiej. Przyjmuję zarówno pacjentów indywidualnych, jak również pary i rodziny.

 

W życiu jak również i w procesie terapeutycznym kieruję się szacunkiem dla złożoności ludzkiej natury, a także  uważnością i otwartością na drugiego człowieka. Skupiam się na słuchaniu i rozumieniu, by jak najlepiej dostosować wiedzę i narzędzia, które gromadziłam podczas przygotowywania się do zawodu psychoterapeuty, do sytuacji i potrzeb z jakimi przychodzą do mnie ludzie.

Moje doświadczenie zawodowe opiera się głównie na pracy środowiskowej. Przez blisko 8 lat miałam możliwość poznawania i towarzyszenia ludziom w ich codzienności.  Pozwoliło mi to zweryfikować wiele założeń i wypracować własny sposób pracy.

 

Dla mnie droga jest celem. I jak to w drodze. Kiedy się spotkamy stanę za Tobą, żeby zobaczyć Twoją perspektywę, to co widzisz, to jak patrzysz. Z czasem kiedy uznasz, że dobrze Cię rozumiem pójdziemy ramię w ramię, będziemy dialogować, poszukiwać rozwiązań, zgłębiać przyczyny, próbować nowych doświadczeń. A kiedy dojdziemy do celu, zwrócimy się do siebie twarzą w twarz, by porozumiewawczo na siebie spojrzeć i ruszyć każde w swoją drogę.

 

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą doświadczającymi:

 

– trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji,

– trudności w radzeniu sobie ze stresem,

– obniżonego poczucia własnej wartości,

– lęków, fobii,

– obniżonego nastroju, depresji,

– trudności z opanowaniem emocji,

– skutków sytuacji traumatycznych,

– dolegliwości psychosomatycznych,

– przemocy,

– straty dziecka w wyniku poronienia lub aborcji,

– trudności związanych z negatywną diagnozą perinatalną,

– kryzysu w związku,

– zdrady,

– żałoby, straty,

– trudności z opuszczeniem domu rodzinnego,

– skutków rozwodu,

– oraz inne nie wyszczególnione tutaj.

 

Moje kwalifikacje:

Dyplom psychologa uzyskałam na Uniwersytecie SWPS.

Jestem w trakcie szkolenia certyfikacyjnego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które prowadzą specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii.

Ukończyłam szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i terapii osób z doświadczeniem traumy straty dziecka w okresie prenatalnym i okołoporodowym, prowadzone przez Psychoterapeutę IHACA – Więzi i Traumy Międzypokoleniowej „Żywa Nadzieja”.

Przebyłam trening z metodą NVC – Komunikacji bez Przemocy w Akademii NVC.

Jestem realizatorem rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców”.

Posiadam kwalifikacje terapeuty TSR I stopnia, nadane przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Współpracowałam m.in. z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, Fundacją dla Rodziny „Bezpiecznik”.

Koordynowałam projekty miejskie w ramach współpracy UM Gdańsk z organizacjami pozarządowymi m.in. „Program ULICA”, „Perspektyw”.

Prowadzę treningi z zakresu środowiskowych form wsparcia społecznego; streetworkingu; rozwoju osobistego; umiejętności interpersonalnych.

Z praktyką zaznajamiałam się w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Przeszłam własny proces terapeutyczny.