Psychoterapeuta Gdańsk

Psychoterapeuta Mariola Araś-Karczewska

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji.

Ukończyłam z wyróżnieniem psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (poziom zaawansowany). Jestem absolwentką Kursu Podstawowego i Zaawansowanego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, będącego etapem na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam także Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I stopień oraz Szkolenie Podstawowe z Terapii Narracyjnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, a także Kurs Pedagogiczny dla psychologów realizowany przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Celem zapewnienia jak najwyższych standardów wykonywanych usług, moją pracę poddaję superwizji.

W praktyce psychologicznej kieruję się postawą otwartości, uważności, neutralności i szacunku dla osoby korzystającej z pomocy. Staram się stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, w której może kształtować się proces zmiany i rozwoju. Pomoc w przezwyciężaniu trudności odbywa się z poszanowaniem indywidualności każdego Klienta.

W swojej pracy posługuję się głównie narzędziami terapii systemowej. Jest to nurt w terapii, który uwzględnia szeroki kontekst życia Klienta, stara się widzieć Go w sieci wzajemnych oddziaływań z osobami, w otoczeniu których żyje.

Zasadniczym celem terapii jest przezwyciężenie doświadczanego kryzysu, poprzez znalezienie nowych, użytecznych rozwiązań napotykanych problemów oraz czerpanie z zasobów, które są w posiadaniu Klienta, a które w procesie terapii może On odkryć i nauczyć się z nich korzystać. Dzięki temu Klient ma szansę na przezwyciężenie kryzysu i wykorzystanie go do swojego dalszego rozwoju.

Jestem osobą wierzącą, mężatką i matką dwójki dzieci.

Cena terapii indywidualnej to 200 zł (50 min).

Cena terapii rodzinnej/małżeństw/par to 320zł (80 min).