Krystyna Aleksandra Dudzis

Jestem psychoterapeutą systemowym i seksuologiem w procesie certyfikacji. Obszarem mojej szczególnej troski są osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej.

Mam 60 lat.

Pracuję pod stałą superwizją psychoterapeutyczną i seksuologiczną.

Jestem psychoterapeutą systemowym. Pracuję z rodzinami (wraz z koterapeutą), parami, osobami dorosłymi oraz z młodzieżą. Prowadzę też terapię grupową oraz tzw. doświadczenia własne (praca grupowa z wybranym obszarem potrzeb).
Jestem doradcą psychologicznym (counseling).

Skończyłam studia podyplomowe na UAM z zakresu seksuologii klinicznej – diagnoza, opiniowanie, terapia. Obszarem mojej szczególnej troski jest praca z osobami dotkniętymi przemocą seksualną (dorośli, młodzież i dzieci). Prowadzę też terapię pacjentów pedofilnych oraz sprawców przestępstw seksualnych (w tym nastolatków). Diagnozuję, prowadzę terapię oraz wspomagam rodziców w rozwiązywaniu u ich dzieci (małe dzieci i młodzież) problemów natury seksualnej. Diagnozuję i wspomagam terapeutycznie osoby przeżywające trudności w określeniu swojej tożsamości lub orientacji seksualnej.

Jestem specjalistą do spraw rodziny (familolog). Oznacza to kompetencje dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania rodziny prawidłowej i dysfunkcyjnej (zdrowie, psychologia, zagadnienia prawne, władza rodzicielska i wychowanie oraz opieka nad dzieckiem, budowanie więzi, przemoc w rodzinie, aspekt seksualny, pomoc społeczna i inna). Przez 25 lat byłam kierownikiem fundacji wspomagającej rodzinę (Diakonia Życia) i prowadziłam szkolenie doradców rodzinnych.

Jestem pedagogiem. Specjalizacja resocjalizacja i terapia uzależnień.

Jestem położną. Pomaga mi to w pracy w obszarach: pragnienie rodzicielstwa, strata okołoporodowa dziecka, psychologiczna opieka przed i po urodzeniu dziecka, ciąża zagrożona i lęk przed urodzeniem dziecka chorego, dziecko poczęte z gwałtu, depresja poporodowa, aborcja i jej skutki. Współpracuję z lekarzem internistą naprotechnologiem Laurą Grześkowiak http://www.gabinet-grzeskowiak.pl/kontakt.html

Jestem mediatorem rodzinnym, oświatowym oraz ds. nieletnich sprawców czynów karalnych. Dzięki mediacji można uzyskać porozumienie w konfliktach związanych ze sporami w rodzinie (rozwody, podział majątku, sposób wychowania i opieki nad dziećmi, itp.); w nieporozumieniach sąsiedzkich (zalania, nadmierny hałas itp.); w problemach pomiędzy rówieśnikami (bójki, sytuacje sporne). Mediacje są dobrowolne dla obu stron konfliktu. Każdą sprawę cywilną, w której dopuszczalna jest ugoda można poddać mediacji – lepsze to niż proces i wyrok!

Posiadam uprawnienia kuratora – obecnie nie pracuję czynnie jako kurator, posiadam jednak niezbędną wiedzę związaną z zadaniami kuratora.

Dogoterapeuta Krysia

Jestem dogoterapeutą. Za pozwoleniem lub na życzenie Klienta/Pacjenta w terapii uczestniczy specjalnie przeszkolony pies (mam pod opieką kilka psów). Zazwyczaj dotrzymuje nam towarzystwa, ale też często czynnie bierze udział w zadaniach terapeutycznych. Pracuję też z osobami, które cierpią na fobie związane ze zwierzętami. Odwiedzam z moimi psami domy dziecka, domy seniora, hospicja itp.
Jestem zoopsychologiem. Oznacza to wiedzę behawioralną dotyczącą dobrostanu psów oraz doświadczenie w rozwiązywaniu tzw. psich problemów (agresja, lęki, adaptacja do środowiska, potrzeby psa, więź z człowiekiem itp.). Udzielam porad behawioralnych, szkolę psy, pomagam psom lękliwym i agresywnym oraz psom po tzw. przejściach, pokonać trapiące ich problemy. Zajmuję się czynnie adopcjami psów bezpańskich, które wcześniej przygotowuję do zamieszkania w konkretnej rodzinie.
Jestem ewaluatorem psów agresywnych. Diagnozuję i prowadzę terapię behawioralną psów, które ugryzły, atakują i są niebezpieczne.
Jestem trenerem psów. Uczę i pomagam opiekunom psów zrozumieć potrzeby psa oraz tak go wychować, aby miał możliwość dobrego życia w ludzkim świecie, ale na psi sposób (chodzenie na luźnej smyczy, przychodzenie na zawołanie, potrzebne komendy itp.).
Jestem inspektorem ds. ochrony zwierząt. Gdy zwierzę cierpi ból, głód, pragnienie, zimno, przewlekły stres, jest chore lub ranne, a nie jest leczone oraz gdy nie ma możliwości realizowania swoich naturalnych zachowań (np. całe życie spędza na łańcuchu) – wtedy wzywa się inspektora!

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE – dyplom, certyfikat

 • Położna 2294/86.
 • Instytut Rodziny Nauki o Rodzinie, 1987 – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.
 • Studium Poradnictwa (Caunseling) 4/2006 – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.
 • Nauki o Rodzinie – mediator, kurator 7105 – Szkoła Wyższa Ateneum w Gdańsku.
 • Pedagogika – resocjalizacja i terapia uzależnień, 7799 – Szkoła Wyższa Ateneum w Gdańsku.
 • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin KP08/2008 – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.
 • Kurs dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, 2017 – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.
 • Prewencja i interwencja w dziedzinie ochrony dziecka, 2013/2014 – certyfikat Pontificia Universita Gregoriana.
 • Mediator rodzinny 1226/MR/Ateneum/2014/2015 – Polskie Centrum Mediacji.
 • Mediator konfliktów rówieśniczych, szkolnych i nieletniego sprawcy czynu karalnego 323/MKRSiN/Ateneum/2014/2015 – Polskie Centrum Mediacji.
 • Seksuologia kliniczna – opiniowanie, diagnoza, terapia – UAM 2020.
 • Dogoterapeuta/Kynoterapeuta 1/2009/5 oraz 01/DT/2012.
 • Zoopsycholog 06/ZP/12/2011.
 • Treser psów 06/T/12/2011.
 • Ewaluator psów agresywnych 66/EPA/2016.

 

KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE NAUKOWE

Res humana – sprawy ludzkie:

 • Psychologiczne aspekty przerwania ciąży 877/91 – Studium Medycyny Klinicznej.
 • Program terapeutyczny dla osób z doświadczeniem zaniedbania i przemocy oraz strat prokreacyjnych – New Experience for Survivors of Trauma.
 • Diagnoza i prognoza terapii w opraciu o koncepcje pracy z ciałem (A. Lowen, J. Cassius) – Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt.
 • Terapia lęku w ujęciu systemowym – WTTS.
 • Systemowa terapia zaburzeń jedzenia – bulimia: „Zeby pomóc – trzeba zrozumieć, żeby zrozumieć – trzeba poznać” – WTTS.
 • Wprowadzenie do terapii narracyjnej – WTTS.
 • Uczyć się na błędach przeszłości: Implikacje dla formacji początkowej i stałej duchownych,  Jak towarzyszyć księżom oskarżonym i/lub skazanym za przestępstwo wykorzystania seksualnego osoby małoletniej?  – Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie; ks. prof. Stephen J. Rossetti PHD DMIN (USA).
 • Budowanie systemu zapobiegania (prewencji) wykorzystaniu seksualnemu małoletnich – Centrum Ochrony Dziecka.
 • Praca z pacjentem pedofilnym – Pracownia Psychoterapii Humani.
 • Seksualność jako wyzwanie dla współczesnej praktyki psychologicznej – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
 • Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego. Pacjent i seksuolog w procesie terapii – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
 • Seksuologia sądowa – Zakład Seksuologii i Medycznej i Psychoterapii CMKP.
 • Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego. Norma i patologia rozwoju seksualnego – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
 • Diagnoza i leczenie dysfunkcji seksualnych i zaburzeń preferencji. Jak nie popełnić błędu – prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. Noam Kitrey (Izrael).
 • Dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi – styl przywiązania jako istotny czynnik rozwoju – Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin.
 • Trauma w rodzinie – Polska Federacja Psychotraumatologii.
 • Jak budować system pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży z FASD? – Parenting Paradigm.
 • Pomoc dziecku z FASD i jego rodzinie – fundacja FASCYNACJE.
 • Jak pomagać dzieciom z lękiem przed chorobą – mgr Joanna Michałowska.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń osobowości – dr Marta Melka-Roszczyk.
 • Czynniki determinujące różnice między zaburzeniami psychicznymi w wieku podeszłym a zaburzeniami we wcześniejszych okresach życia – farmakoterapia w psychogeriatrii – prof. dr hab. Dorota Religa.
 • Przyczyny, charakterystyka kliniczna i terapia depresji  w różnych grupach wiekowych – prof. Piotr Gałecki
 • Wspólna farmakoterapia bólu i depresji: pułapki diagnostyczne i interakcje lekowe – prof. Piotr Gałecki.
 • Jakie są obecnie najczęstsze dylematy w diagnostyce i leczeniu depresji – dr hab. n. med. Jarosław Woroń, dr hab. n. med. Marcin Siwek.
 • Pacjent z depresją w dobie COVID-19, dlaczego nie zawsze odnosimy sukces – dr hab. n. med. Jarosław Woroń, dr hab. n. med. Marcin Siwek
 • Zaburzenia lękowe i depresyjne w czasie koronawirusa – prof. Piotr Gałecki.
 • Depresja u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. nadzw. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek.
 • (Nie)złe emocje. Rozumieć dziecko i siebie. Konferencja.
 • Co się dzieje w mózgu małego dziecka i nastolatka – dr hab. prof. Krystyna Rymarczyk.
 • Strategie terapii niefarmakologicznej schizofrenii z przeważającymi objawami negatywnymi – prof. dr Peter Falkai.
 • Strategie terapeutyczne u chorych z depresją, zaburzeniami lękowymi i otępieniem – prof. Michael Davidson (USA).
 • Jak wcześnie rozpoznać i prawidłowo leczyć depresję lekooporną, szczególnie u młodzieży – prof. Danuta Wasserman.
 • Maj miesiącem świadomości borderline (samookaleczenia, trening umiejętności) – PT DBT.
 • Dziecko w rodzinie przemocowej – diagnoza i interwencja –
 • Jak żyć własnym życiem – Natalia de Barbaro.
 • Przyczyny i rodzaje zaburzeń oraz rekomendowane metody pracy z pacjentem małoletnim –
 • Skuteczne metody terapii uzależnień –
 • Sztuka dobrego życia – jak być sobą w domu i w pracy –
 • Rozwój seksualny dzieci i młodzieży. Następstwa traumy seksualnej u dzieci i młodzieży –Magdalena Smaś-Myszczyszyn, Marcin Demczuk, Izabela Fornalik.
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży, Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka –
 • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – dr Anita Sumiła.
 • Nerwica natręctw – wszystko o co chcielibyście zapytać – dr Katarzyna Sadowska.
 • Co psychoterapeuta powinien wiedzieć o lekach w 2021 roku – prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów.
 • Zasady prawidłowego stosowania leków przeciwdepresyjnych. Dlaczego warto stosować dawki maksymalne –  prof. Angelous Halaris (USA).
 • Profesjonalnie z FASD – dr hab. Małgorzata Stopikowska.
 • Lękowy i unikowy styl przywiązania – Instytut Metody Tippinga. Radykalne wybaczenie
 • Zaburzenia eksternalizacyjne – strategie pomocy dziecku w szkole i w domu – prof. dr hab. Iwona Grzegorzewska.

Res canina – sprawy psie:

 • Człowiek i pies – partnerzy w działaniu – CZENEKA.
 • Nie tylko dogoterapia – Cristina Muro (Anglia).
 • (Dogo)terapia czy pseudoterapia – fundacja Jak Mleczna Czekolada.
 • Co mówimy psom – Alexa Capra (Włochy).
 • Komunikacja psów – Alexa Capra (Włochy).
 • Overseas Behaviour Workshop – Clarissa Baldwin, Dogs Trust (Anglia).
 • Co wiemy o psach – Adam Miklosi (Węgry).
 • Struktura społeczna psów – Michele Minunno (Włochy).
 • Posłuszeństwo i praca węchowa – Inki Sjosten (Szwecja).
 • Praca z psem schroniskowym – Marina Garfagnoli (Włochy).
 • Warsztaty Behawioralne Dog Trust (Anglia).
 • Przyjaciel, czyli pies w celi – Agnieszka Terechowicz (Polska).
 • Czarna Piątka i jej wpływ na rozwój agresji u psów – Sarah Kalnajs (USA).
 • Batting 1000 for Dog Reactivity (fear, frustration and aggression) – Grisha Stewart, Canis Sapiens (USA).
 • Zapobieganie i terapia agresji u psów oraz zaburzeń lękowych – Ian Dunbar (Anglia).
 • Agresywny pies. Ocena zagrożenia i analiza przypadków – Joel Dehasse (Belgia).
 • Agresja społeczna psów – Alexa Capra (Włochy).
 • Agresja u psów – fakty i mity – Marta Gacsi (Węgry).
 • Psy agresywne, psy niebezpieczne – Jim Crosby (USA).
 • Skuteczne modele diagnostyczne i terapia zachowań agresywnych oraz reaktywnych u psów – medycyna behawioralna ETOVET.
 • Zapobieganie zachowaniom nietypowym u psów – Amber Batson, Understand Animals (Węgry).
 • Leczenie problemów w zachowaniu u psów. Algorytmy postępowania – ETOVET.
 • Algorytmy postępowania w medycynie behawioralnej psów i kotów – Joel Dehasse.
 • Ból, lęk, depresja a emocje i zachowanie – aspekty praktyczne praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt – dr Robert Falconer-Taylor, Andrzej Kłosiński.
 • Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania IV – prof. Adam Miklosi, dr Martin Dehnhard, dr Maciej Trojan, dr Manuel Mengoli
 • Starość też radość – medycyna behawioralna ETOVET.
 • Ból i psychoterapia u zwierząt – ETOVET.
 • Medycyna behawioralna kotów – ETOVET.
 • Zaburzenia neurologiczne i psychologiczne psów – ETOVET.
 • Medycyna ratunkowa psów i kotów w pigułce – etovet, lek. wet. Zofia Fraś.
 • Prawna ochrona zwierząt – teoria i praktyka – Agnieszka Gruszczyńska, Kancelaria Prawna RESULT.

INNE

W kontekście doświadczenia zawodowego jestem redaktorką książek oraz artykułów naukowych, autorką artykułów, występowałam z wykładami na licznych konferencjach oraz szkoleniach, prowadziłam setki warsztatów szkoleniowych i przeżyciowych, prowadziłam i udzielałam wywiadów w radiu i w telewizji dotyczących ww. tematów. Obecnie wykładam podstawy seksuologii na studiach podyplomowych Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży na Ignatianum w Krakowie. Jestem laureatką nagrody Pro Ecclesia et Populo w 2007 r. przyznaną za działalność wolontariacką na rzecz rodziny.

Pasjonuje mnie człowiek we wszystkich swoich aspektach. W życiu poradziłam sobie z wieloma poważnymi trudnościami, dlatego tak bardzo cenię i wspomagam każdy rozwój ku jego pełni. Zwierzęta, praca fizyczna, natura i sport są moim azylem.  Jestem osobą wierzącą. Szanuję poglądy innych ludzi, wspomagam, daję narzędzia do rozwoju, nie narzucam własnych pomysłów i rozwiązań!

 

OPŁATY ZA MOJĄ PRACĘ

(gotówka, przelew lub karta – wystawiam faktury)

Psychoterapia indywidualna i poradnictwo seksuologiczne:

60 min – 200 zł

90 min – 280 zł

Psychoterapia małżeństw, par i rodzinna:

60 min – 250 zł

90 min – 350 zł

Mediacje:

100 zł za 30 min mediacji (plus za czas poświęcony na spisanie ugody).

Terapia behawioralna psów (z moim dojazdem do miejsca zamieszkania psa):

250 zł.

Dogoterapia

Stawki ustalam na bieżąco, w zależności od sytuacji i potrzeb odbiorcy (często jest to wolontariat).

 

DANE FIRMY

Krystyna Aleksandra Dudzis RES HUMANA ET CANINA

NIP 5931411305

krystyna.dudzis@gmail.com

tel. 530482000