Psychoterapia Gdańsk

Kamila Józefiak

mgr psychologii UG 1997, psycholog dziecięcy, psycholog szkolny, nauczyciel dyplomowany, tutor
 • mgr psychologii UG 1997
 • psycholog dziecięcy
 • psycholog szkolny
 • nauczyciel dyplomowany
 • tutor

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • Studium Psychoterapii Dzieci i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.
 • Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki.
 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.
 • Kursy kwalifikacyjne oraz specjalistyczne z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej.
 • Certyfikat Tutora Collegium Wratislaviense.
 • Przygotowanie do prowadzenia zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych, w tym Szkoły Dla Rodziców.

Posiadam bogate doświadczenie w zakresie organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, młodzieży i ich rodzinom.  rowadzę zajęcia grupowe oraz indywidualne, warsztatowe i psychoedukacyjne.
Mam doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego – jako pracownik Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Razem, 6. letnie doświadczenie w nadzorze pedagogicznym i w organizacji kształcenia integracyjnego w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku.
W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz praca z rodziną. Obecnie zdobywam kwalifikacje z zakresu terapii systemowej (WTTS w Poznaniu).

Prywatnie jestem żoną, mamą nastolatka, miłośniczką tańca flamenco.