Psychoterapia Gdańsk

Alina Oleszczuk

psycholog, psychoterapeuta, prywatnie żona i matka

Wykształcenie akademickie

Moją drogę akademicką rozpoczęłam na kierunku ‚Psychologia’ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako specjalizację wybrałam ‚Psychologia rodziny’ jako że czułam, iż moja droga zawodowa będzie oscylować wokół zagadnień problemów rodzinnych, małżeńskich lub – ogólnie rzecz biorąc – w relacjach. Ukończyłam KUL z dużym bagażem wiedzy oraz doświadczenia (praktyki studenckie w Krakowie w Szpitalu Psychiatrycznym – Kobierzynie oraz w Lublinie w przedszkolu integracyjnym). Obrany oraz ukończony kierunek studiów okazał się nadzwyczaj trafny – zarówno pod kątem zainteresowań jak też i ludzi których spotkałam na swojej drodze.

Kariera zawodowa

Pracę jako psycholog podjęłam już po zakończeniu studiów i przeprowadzce do Trójmiasta. Moje pierwsze ‚szlify’ jako psycholog udało mi się zdobyć jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Gdyni. Stopniowo realizowałam swoje umiejętności jako diagnosta oraz koterapeuta w terapiach par lub rodzin.
W latach następnych realizowałam się (i tak jest do dziś) jako matka, co nie mogło pozostać bez wpływu na moje doświadczenie życiowe. Był to okres wzmożonej pracy nad sobą oraz nad relacjami rodzinnymi a przez to dużego obszaru doświadczenia, którego nie byłabym w stanie uzyskać w inny sposób. Jednakże pomimo niewielkich możliwości czasowych w trakcie wychowywania małych dzieci nie straciłam kontaktu ze sferą zawodową – regularne zlecenia diagnostyczne, sesje terapeutyczne w koterapii oraz superwizje jeszcze bardziej skonsolidowały moje doświadczenia i możliwości empatii i zrozumienia osób i związków, które borykają się z trudnymi problemami w relacjach.
W roku 2015 rozpoczęłam kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Kurs ten daje mi możliwość prowadzenia terapii w nurcie systemowym, co odpowiada moim zainteresowaniom i obranemu kierunkowi zawodowemu. Prowadzący kurs – terapeuci z Polski i Niemiec – wyposażyli mnie w narzędzia, które pozwalają mi jeszcze lepiej zrozumieć klienta oraz zaproponować wiele dróg prowadzących do przezwyciężenia problemów w relacjach. Obecnie jestem w trakcie drugiego – ostatniego – roku kursu, który w 2018 r. zakończy się certyfikacją.
Jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego z seksuologii.
Ponadto w 2015 r. podjęłam pracę w Gminnym Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie w Łęczycach. Ta trudna, lecz obfitująca w bezcenne doświadczenia praca jeszcze bardziej umocniła mnie w mojej misji zawodowej – pomocy rodzinom.

Misja

Jako terapeuta staram się wykorzystywać cały swój bagaż dotychczasowych doświadczeń – zarówno zawodowych jak i z życia prywatnego. Jako osoba wrażliwa na skomplikowane i trudne historie życia pacjentów podchodzę do swojej pracy z empatią i skupieniem. Mając na uwadze dobro osób z którymi pracuję staram się stworzyć atmosferę zaufania i szacunku wobec godności każdej z pojawiających się osób.